Elon Musk ไล่พนักงาน Twitter ที่กล้าวิจารณ์หรือว่ากล่าวเขา

ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ Elon Musk เจ้าของคนใหม่ของ Twitter จินตนาการว่าตัวเองเป็นนักพูดที่สมบูรณ์แบบ หนึ่งในเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาซื้อ Twitter! อย่างไรก็ตาม ในขณะที่พนักงานของ Twitter กำลังค้นพบ ความเชื่อเหล่านั้นในการพูดอย่างอิสระดูเหมือนจะไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่ทำงานให้กับเขา ตลอดวันที่ผ่านมา Musk ได้ไล่ออกพนักงานจำนวนหนึ่งเนื่องจากแก้ไขทวีตสาธารณะของเขาหรือวิจารณ์ความเป็นผู้นำของเขาในช่อง Slack ของบริษัท และในวันอังคาร Musk ไปไกลกว่านั้นด้วยการเปิดเผยต่อสาธารณชนถึงการเลิกจ้าง เจ้าของ...